(NEW) PLAN PRACY na każdy miesiąc

W tej zakładce docelowo znajdziesz proponowane przeze mnie plany pracy na każdy z 10 miesięcy roku szkolnego, uwzględniające tematykę lekcji, wprowadzany materiał, propozycje piosenek i/ lub rymowanek, które pomogą Twoim przedszkolakom opanować słownictwo z danego zakresu, a także aktywności, które możesz wprowadzić na swoich lekcjach*.

Plan pracy na nadchodzący miesiąc będzie dodawany po 28. dniu miesiąca poprzedzającego go.

Przykładowo, już teraz dostępny jest dla Ciebie plan pracy na wrzesień, wraz ze wskazówkami ode mnie. Plan na październik pojawi się tutaj po 28 września.

Dokładnych opisów zabaw, gier i pozostałych aktywności, lub ich omówień w formie video, szukaj w poszczególnych zakładkach tematycznych.