“AHOJ, PRZYGODO!” – piracka przygoda na zakończenie roku

The pirate Adventure Lesson 1: Hello Pirates!

Wpis do dziennika: Hello Pirates! – pirackie zabawy ruchowe; utrwalenie słów girl(s), boy(s) oraz liczenia w zakresie 1–10; Wprowadzenie piosenki “Ten Little Pirates”.

Czas trwania zajęć: ok. 30 minut

Grupa: dzieci w wieku przedszkolnym

CELE OPERACYJNE

Uczniowie:

 • rozumieją słowa girl(s) oraz boy(s),
 • liczą po angielsku w zakresie 1–10,
 • śpiewają z nauczycielem piosenkę “10 little pirates”, poznają nowych bohaterów zajęć oraz piracką rymowankę, biorą aktywny udział w proponowanych zabawach ruchowych.

Środki dydaktyczne:

 • torba na materiały,
 • karty obrazkowe przedstawiające dziewczynkę i chłopca piratów*,
 • okrągłe karty przedstawiające piratkę i pirata* + patyczki laryngologiczne,
 • karta obrazkowa przedstawiająca piracki statek*

* Materiały załączone do tego scenariusza

Ta lekcja jest pierwszą z cyklu zajęć o tematyce pirackiej, podczas których utrwalisz ze swoimi uczniami przerabiane w ciągu roku słownictwo.

W przygotowanych przeze mnie scenariuszach znajdziesz konkretne pomysły na aktywności, które możesz wykorzystać. Będę opisywać je, sugerując się tym, co sama przerobiłam ze swoimi uczniami. Jednak Ty spokojnie możesz dostosować moje propozycje do potrzeb swoich i Twoich uczniów! Najważniejsza podczas tych lekcji jest dobra zabawa. Wskakuj na statek, ruszamy :). Ahoj, przygodo!

Przebieg zajęć:

Część wstępna

Wybrana piosenka na przywitanie, np. Hello, can you clap your hands? (SSS) [2 min.] – śpiew z odpowiednią gestykulacją

Część zasadnicza

Hello Pirates! – prezentacja bohaterów zajęć [2 min.]

Przed zajęciami przygotuj karty obrazkowe przedstawiające piratkę i pirata. Podczas lekcji, wyciągnij karty z torby, zaprezentuj je i zachęć dzieci do przywitania się z bohaterami. Powiedz: Look who’s here with me today. My friends – pirates. This is a pirate girl. Her name is Flo. [Hello Flo!] This is a pirate boy. His name is Matt. [Hello Matt!]. Połóż obydwie karty na dywanie.

10 Little Pirates wprowadzenie piosenki [5 min.]

Powiedz: I know a catchy song about pirates! It’s called “10 Little Pirates”. Can you count to 10? i zachęć uczniów, by (w raziepotrzeby razem z Tobą) policzyli po angielsku do 10. Następnie zaśpiewaj piosenkę.

TIP: jeżeli nie znasz tej klasycznej melodii, posłuchaj podobnego utworu na YouTube: tutaj.

1 little, 2 little, 3 little pirates,

4 little, 5 little, 6 little pirates,

7 little, 8 little, 9 little pirates,

10 little pirate… girls.

Na koniec unieś do góry kartę obrazkową przedstawiającą piratkę i powiedz: Girls, hands up! – zachęć dziewczynki, by podniosły ręce w górę.

Powtórz to samo z chłopcami, poczynając od zaśpiewania piosenki, którą zakończysz słowami:

10 little pirate… boys.

TIP: Jeżeli widzisz, że uczniowie średnio orientują się o co chodzi z podziałem na chłopców i dziewczynki, zachęć ich, by zaśpiewali piosenkę razem z Tobą. Za pierwszym razem wskaż kartę z piratką i zaśpiewajcie “10 little pirate girls”, za drugim – “10 little pirate boys”.

Jeżeli nie czujesz takiej potrzeby, przejdź od razu do kolejnego punktu.

10 Little Pirates zabawa ruchowa [5 min.]

Powiedz: Great, let’s play now!, podnieś obydwie karty obrazkowe z dywanu i rozmieść je w dwóch przeciwległych końcach sali.

Podczas rozwieszania kart zwróć uwagę uczniów, gdzie znalazła się która z kart. Ustaw się przy tej z dziewczynką i powiedz: Who’s this? Yes, the pirate girl. Her name is Flo :)., następnie przytej z chłopcem i powtórz to samo: (…) His name is Matt, po czym wróć na dywan i zacznij śpiewać “10 little pirates”. Pokaż dzieciom, np. śpiewając do końca i wyznaczając dzieci, które mają zareagować przez wzgląd na to, jak zakończysz piosenkę, na czym będzie polegała zabawa.

Gdy na końcu dzieci usłyszą słowo “girls” wstają dziewczynki, a ich zadaniem jest przywitać się (podbiec do wybranej karty) z piratką Flo, gdy na końcu usłyszą słowo “boys”, to chłopcy witają się z piratem Mattem. Powtórz kilka razy, by rozruszać uczniów.

TIP: UWAGA! Jeżeli zauważysz, że ktokolwiek ma problem

z takim podziałem (dziewczynki/ chłopcy) zawsze możesz nieco zmodyfikować zasady tej zabawy. Staraj się uważnie obserwować swoją grupę i szanować zdanie każdego z uczniów.

JAK ZMIENIĆ ZASADY ZABAWY?

Moja propozycja: zamiast śpiewać “10 little pirate girls” lub “10 little pirate boys” śpiewajcie np. “10 little pirates, who love…pink/ blue”! 🙂 Wówczas zadbaj o to, by wcześniej z uczniami ustalić kto znajdzie się w drużynie, która woli różowy, a kto znajdzie się w drużynie, która woli niebieski. Nie musi to być związane z płcią :).

Team vs. team – zabawa ruchowa [5 min.]

Podziel uczniów na dwie drużyny – może to być podział względem płci, a może być względem kolorów (wówczas każdy wybiera, do której drużyny chce należeć). Ustaw się tak, by dzieci dobrze Cię widziały. W ręce weź dwie kukiełki piratów przyklejone na patyczkach laryngologicznych. Upewnij się, że dzieci wiedzą kto należy do drużyny Flo, a kto należy do drużyny Matta (zgodnie z wcześniejszym podziałem).

Powiedz: Listen and look! When I say “Stand up!” and put the Flo puppet up, Flo team, stand up! – zachęć dzieci z wybranej drużyny,by wstały. Powtórz to samo z Piratem Mattem, wybierając inne polecenie, np. When I say “Turn around!”… itd. Następnie wydawaj kolejne proste polecenia i unoś do góry kukiełki – raz chłopca, raz dziewczynkę w dowolnej kolejności. Zadaniem dzieci będzie odpowiednio reagować. Polecenie wykonuje tylko drużyna przypisana do danego bohatera.

TIP: Gdy widzisz, że uczniowie dobrze radzą sobie z wykonywaniem poleceń, wydawaj po dwie, a nawet trzy komendy pod rząd tej samej drużynie, a co jakiś czas unoś do góry obydwie kukiełki. Dzięki temu zabawa nabierze tempa i będzie bardziej ekscytująca.

We are pirates – wprowadzenie rymowanki [5 min.]

Poproś uczniów, by usiedli. Z wykorzystaniem tych samych kukiełek, które były używane podczas poprzedniej zabawy, zaprezentuj słowa rymowanki, która będzie podstawą do kolejnych zabaw, nie tylko podczas tych zajęć! 🙂

We are pirates, yo ho ho!

I am Matt,

[Unieś do góry pirata Matta.]

I am Flo. [Powtórz to samo z Flo.]

We love the sea,

[Pokaż za pomocą dłoni gest naśladujący fale.] We love the sun.

[Unieś dłonie do góry i zaprezentuj “wkręcanie żarówek” lub inny gest, który przypisujesz temu słowu.]

We always have a lot of fun!

[Unieś np. dwa kciuki do góry.]

Climb aboard our pirate ship!

[Wyciągnij kartę obrazkową z okrętem i zaprezentuj ją uczniom. Poproś ich o wstanie. Wspólnie dobierzcie do tego słowa jakiś gest.]

Please, be careful, do not slip!

[Wybierz gest za pomocą, którego ostrzeżesz przed poślizgnięciem się.]

We are pirates – zabawa z rymowanką [4 min.]

Zachęć uczniów do powtórzenia i odgrywania rymowanki razem z Tobą! Na końcu dorzuć kolejne wersy, powtórzcie kilka razy zwiększając tempo zabawy, jak w piosence “Over the deep blue sea” (SSS):

We are pirates, yo ho ho!

I am Matt, I am Flo.

We love the sea, we love the sun,

We always have a lot of fun!

Climb aboard our pirate ship,

Please, be careful, do not slip!

Because…

We’re going this way, that way,

Forwards, backwards,

Up and down, up and down,

Over the deep blue sea!

Zakończenie zajęć

Wybrana piosenka na pożegnanie [2 min.] śpiew z odpowiednią gestykulacją

The pirate Adventure Lesson 2: The Pirate Ship

Wpis do dziennika: The Pirate Ship pirackie zabawy C.D., utrwalenie słownictwa związanego z pogodą oraz nazw zwierząt morskich.

Czas trwania zajęć: ok. 30 minut

Grupa: dzieci w wieku przedszkolnym

CELE OPERACYJNE

Uczniowie:

 • na podstawie ilustracji/ zdjęć nazywają wybrane stany pogodowe, udzielając odpowiedzi na pytanie o pogodę,
 • rozumieją słowa “map”, “hat”, “telescope” w pirackim kontekście, odgadują nazwy wybranych zwierząt morskich na podstawie fragmentów ilustracji je przedstawiających,
 • odgadują nazwy zwierząt morskich na podstawie prostych opisów podawanych przez nauczyciela,
 • biorą aktywny udział w proponowanych zabawach.

Środki dydaktyczne:

 • karty obrazkowe przedstawiające stany pogodowe: sunny, windy, rainy, stormy, snowy,
 • kartonowe pudełko z przyczepioną do niego na rzep kartą obrazkową z pirackim okrętem,
 • karty obrazkowe przedstawiające mapę, lunetę, kapelusz piracki (załącznik do tego scenariusza) – do tej ostatniej także przyczep rzep samoprzylepny,
 • koperta wielkości A4 z narysowanym na niej czerwonym “X”, karty przedstawiające fragmenty ilustracji ze zwierzętami morskimi (możesz skorzystać z tych załączonych do scenariusza, lub własnych, jeżeli chcesz przećwiczyć z uczniami inne słowa).

DODATKOWO, OPCJONALNIE:

 • papierowa opaska na głowę z wizerunkiem pirata Matta,
 • małe obrazki przedstawiające wybrane zwierzęta morskie, karty z zagadkami (załącznik do tego scenariusza).

Przebieg zajęć:

Część wstępna

Wybrana piosenka na przywitanie, np. Hello, can you clap your hands? (SSS) [2 min.] – śpiew z odpowiednią gestykulacją

How’s the weather? – przypomnienie słownictwa [2 min.]

Przygotuj karty obrazkowe (lub zdjęcia) przedstawiające wybrane stany pogodowe, pojawiające się w piosence “Over The Dep Blue Sea” (SSS). Zaprezentuj je uczniom, za każdym razem zdając pytanie “How’s the weather?”. Ułóż je w odpowiedniej kolejności (tak, jak pojawia się w piosence).

Over The Deep Blue Sea – piosenka na rozgrzewkę [3 min.]

Włącz piosenkę i zacznij śpiewać, przed każdą kolejną zwrotką stawaj przy wybranej karcie obrazkowej przedstawiającej pogodę. Zachęć uczniów do dołączenia. Jeżeli śpiewanie piosenki jest dla nich za trudne, niech po prostu ją odgrywają razem z Tobą :).

Część zasadnicza

What’s on the pirate ship? – wprowadzenie słów “map”, “hat” [3 min.]

Wyciągnij przygotowane wcześniej pudełko z przyczepioną do niego kartą przedstawiającą piracki okręt (wykorzystaj tę załączoną do poprzedniego scenariusza), w środku którego ukryte zostały: karta obrazkowe przedstawiające mapę i kapelusz oraz opcjonalnie małe obrazki ze zwierzętami morskimi – po jednym dla każdego ucznia. Zaprezentuj pudełko dzieciom, zapytaj co na nim widzą, a następnie potrząśnij pudełkiem, dając uczniom znać, że coś znajduje się w środku. Wypowiedzcie słowa prostej rymowanki:

1, 2, 3,

What can it be?

Pozwól dzieciom pozgadywać co to może być, po czym wyciągnij i zaprezentuj umieszczone w środku karty obrazkowe, poproś dzieci o powtórzenie tych słów. Następnie odłóż karty na dywan.

A map [5 min.]

Przed zajęciami przygotuj kopertę z narysowanym na niej czerwonym znakiem “X”, do środka schowaj kartę obrazkową

z lunetą oraz wycięte karty ze stron… Kopertę ukryj gdzieś w sali. Podczas zajęć, podnieś z podłogi kartę z mapą i odwróć ją w taki sposób, by dzieci nie widziały obrazka. Przez chwilę przyglądaj się jej uważnie, po czym powiedz: There is something on this map! It looks like this i pokaż dzieciom za pomocą skrzyżowanych palców znak “X”. What colour is it, do you remember?

Dzieci zapewne szybko udzielą prawidłowej odpowiedzi. Poproś, by spróbowały odnaleźć w sali coś oznaczonego tym znakiem.

TIP: Jeżeli dzieci w grupie jest bardzo dużo, możesz:

 • przygotować kilka kopert i do każdej schować po kilka okrągłych kart z fragmentami obrazków

LUB

 • wybrać ochotników, którzy będą mieli za zadanie odnaleźć kopertę, a resztę dzieci zaangażować w udzielanie im wskazówek. W tym celu poproś ochotników, by np. na chwilę opuścili salę

(o ile tylko mają z kim) lub by zamknęli oczy (nie mogą podglądać). Na oczach pozostałych uczniów, schowaj gdzieś kopertę. To oni (w razie potrzeby z Twoją pomocą) będą nakierowywać ochotników na właściwe miejsce, jak w zabawie “ciepło-zimno”, za pomocą słów “hot”, “warm” i “cold”.

A telescope [5 min.]

Gdy dzieciom uda się już odnaleźć kopertę, sprawdźcie jej zawartość. W pierwszej kolejności wyciągnij kartę z lunetą, zaprezentuj ją uczniom. Następnie wyciągaj okrągłe karty przedstawiające fragmenty zwierząt morskich. Zadaniem dzieci będzie odgadywanie ich nazw, a potem połączenie kart w pary.

A hat [8 min.]

Na koniec wyciągnij z pudełka kartę z kapeluszem i przyczep ją do pudełka zamiast karty z okrętem. Powiedz: This is my hat. And I’m Pirate Matt. W tym momencie możesz założyć na głowęopaskę z wizerunkiem Pirata Matta (nie jest jednak niezbędna).

Jeżeli grupa jest liczna, przygotuj wcześniej małe karty obrazkowe z wybranymi zwierzętami morskimi: octopus,

Jeżeli nie masz w grupie więcej, niż 14 uczniów, wykorzystaj wcześniej już używane karty ze stron 8-18.

Rozdaj każdemu z uczniów po jednej karcie. Poproś, by ustawili się po jednej stronie sali, a Ty, trzymając w ręku pudełko-kapelusz, ustaw się po drugiej. Naucz dzieci prostej rymowanki:

Pirate Matt, Pirate Matt,

What’s inside your pirate hat?

Udzielaj dzieciom odpowiedzi w formie zagadek. Możesz wykorzystać te załączone przeze mnie, lub przygotować własne, jeżeli chcesz przećwiczyć z uczniami inne słownictwo. Zadaniem dzieci będzie udzielanie odpowiedzi werbalnie. Następnie osoby, które trzymają w rękach odpowiednie karty, przebiegają na Twoją stronę sali i wrzucają je do kapelusza.

Zakończenie

Wybrana piosenka na pożegnanie [2 min.] – śpiew z odpowiednią gestykulacją.

Ten scenariusz został przeze mnie opracowany tak,

by umożliwił powtórkę słów pojawiających się w piosence “Down in the deep blue sea” (SSS), która stanie się motywem przewodnim kolejnej lekcji. Możesz jednak dopasować go do swoich i Twoich uczniów potrzeb.

Scenariusz lekcji 3. nie będzie typowo piracki. Możesz wykorzystać go, jeżeli masz odpowiednią ilość czasu i chcesz jeszcze bardziej utrwalić słownictwo związane ze zwierzętami morskimi, ale równie dobrze możesz go pominąć i przejść od razu do lekcji 4., kontynuując tym samym pirackie zajęcia. Wybór pozostawiam Tobie :).

PS. Zajęcia w oparciu o następny scenariusz możesz przeprowadzić także wcześniej, podczas wprowadzania tematu “Sea Animals”.

The pirate Adventure Lesson 3: Down in the deep blue sea

Wpis do dziennika: Down in the deep blue sea – utrwalenie kolorów, nazw zwierząt morskich i poznanych piosenek o morskiej tematyce.

Czas trwania zajęć: ok. 30 minut

Grupa: dzieci w wieku przedszkolnym

CELE OPERACYJNE

Uczniowie:

 • nazywają zwierzęta morskie: fish, octopus, shark, whale, starfish, jellyfish, turtle,
 • samodzielnie wymieniają nazwy znanych im kolorów,
 • śpiewają i odgrywają piosenkę “The Octopus Song”,
 • śpiewają piosenkę “Down In The Deep Blue Sea”,
 • poznają ruchową rymowankę na zakończenie zajęć,
 • aktywnie uczestniczą w proponowanych zabawach.

Środki dydaktyczne:

 • karta przedstawiająca morze oraz karta z cieniami morskich zwierząt (załącznik do tego scenariusza) + koszulka na dokumenty, opcjonalnie: latarka,
 • kolorowe ośmiornice (załącznik do scenariusza), białe ręczniki papierowe, czarny marker, spryskiwacz z wodą,
 • medaliony lub małe karty ze zwierzętami (załącznik do scenariusza) z piosenki “Down In The Deep Blue Sea” (SSS) – po jednym/ jednej dla każdego dziecka, ośmiornice-kukiełki* przygotowane na patyczkach laryngologicznych
 • Pomocne w ich przygotowaniu materiały znajdziesz w zestawie “Summer Pack” na www.fullofideas.pl/sklep.

Przebieg zajęć:

Część wstępna

Wybrana piosenka na przywitanie, np. Hello, can you clap your hands? (SSS) [2 min.] – śpiew z odpowiednią gestykulacją

Down in the deep blue sea… what can you see? – zabawa z latarką [3 min.]

Przed zajęciami przygotuj materiały ze stron… Kartę z morzem wydrukowaną na papierze o większej gramaturze (polecam 160 g/m2) włóż do koszulki na dokumenty, pod spód schowaj kartę z cieniami morskich zwierząt. Przygotuj także latarkę.

Podczas zajęć zaprezentuj materiały [TIP: Nie siadaj pod światło, bo może być od razu widać “pływające” w morzu zwierzęta” :).] Powiedz: Down in the deep blue sea, what can you see?. Jeżeli dzieci powiedzą, ze nic nie widzą, zapytaj co możecie z tym zrobić. Jeżeli zabawy z latarką/ światłem są im już znane, zapewne szybką wpadną na rozwiązanie! 🙂 Następnie prześwietl kartę za pomocą latarki lub przyłóż ją do szyby. Poproś dzieci o nazwanie zwierząt, które wyłonią się z morskich głębin.

Na koniec powiedz: Wait, something is missing here… What animal is missing, do you know?. W razie potrzeby nakieruj dzieci nawłaściwą odpowiedź: AN OCTOPUS.

Zasadnicza część zajęć

The Octopus Song (Maple Leaf Learning) – piosenka [2 min.]

Hello Octopus! – powtórka kolorów [8 min.]

Przed zajęciami wydrukuj i zalaminuj kolorowe ośmiornice. Następnie odrysuj ich kontury na kawałkach papierowego ręcznika. Na każdej z kart przyklej ręcznik tak, by nie był widoczny kolor ośmiornicy.

TIP: W zależności od rodzaju papieru, będziesz potrzebować 2-3 warstwy na jedną kartę. Przyklej je za pomocą taśmy klejącej, zostawiając na górze warstwę z obrazkiem. Staraj się zrobić to tak, by narysowane kontury zakryły te znajdujące się na kolorowej ilustracji.

Na zajęciach wyciągnij pierwszą kartę i zapytaj dzieci co widzą oraz jakiego koloru jest ośmiornica. Jeżeli powiedzą, że fioletowa, podpowiedz, że fioletowa być powinna, ale jest biała. Zapytaj: What can we do about this? Any ideas?. Jeżeli dzieci same na to niewpadną, pokaż im spryskiwacz z wodą i powiedz: We need a little bit of water, look! i spryskaj papierowy ręcznik wodą. Spod spoduwyłoni się kolor ośmiornicy, zadaniem uczniów będzie go nazwać. Powtórz z pozostałymi kartami. Niech dzieci obstawiają w jakim kolorze będą kolejne zwierzęta.

TIP: Ośmiornice naprawdę potrafią zmieniać kolor i kształt, by, w chwilach zagrożenia, dopasować się do otoczenia. Jeżeli tylko możesz sobie na to pozwolić, potraktuj tę aktywność, jako punkt wyjściowy do krótkiej rozmowy na ten temat. Może okazać się, że dzieci doskonale już to wiedzą, ale być może nauczysz je czegoś nowego, związanego nie tylko z językiem angielskim :).

Down In The Deep Blue Sea (SSS) – zabawa ruchowa do piosenki [5 min.]

Rozdaj dzieciom medaliony/ karty obrazkowe ze zwierzętami pojawiającymi się w piosence. Zanim ją włączysz, zapytaj: Who’s got/ Who has…? i wymień po kolei wszystkie zwierzęta. Dzieci,które otrzymały odpowiednie medaliony/ karty, unoszą je do góry i mówią: I’ve got!/ I have!.

Zachęć dzieci do zaśpiewania piosenki. W momencie, gdy w utworze pojawiają się poszczególne zwierzęta, uczniowie, którzy mają je na swoich medalionach/ kartach, wstają i tańczą.

Gdy piosenka się skończy, poproś uczniów, by usiedli i powiedz: Down in the deep blue sea, what can you see? i za pomocą gestów, które przypisywałaś/eś do poszczególnych słów w momencie wprowadzania słownictwa, zaprezentuj zwierzęta z piosenki w wybranej przez siebie kolejności. Zadaniem dzieci będzie udzielanie odpowiedzi werbalnie. Uczniowie, którzy trzymali w rękach dane zwierzęta, oddają Ci swoje medaliony/ karty.

The Octopus Rhyme – rymowanka [3 min.]

Rozdaj dzieciom ośmiornice-kukiełki, a następnie zaprezentuj słowa rymowanki:

Octopus, octopus in the sea,

Octopus, octopus, swim with me!

Swim up, swim down,

Swim forward, turn around!

Swim fast, swim slow,

Swim high, swim low!

Spin around, touch the ground!

Now reach the sky and say, Goodbye!

Zakończenie

Wybrana piosenka na pożegnanie [2 min.] – śpiew z odpowiednią gestykulacją

The Pirate Adventure Lesson 4: A Treasure Hunt

Wpis do dziennika: A Treasure Hunt – utrwalenie pirackiego słownictwa, wprowadzenie książki “We’re going on a treasure hunt” autorstwa M. Mumford

Czas trwania zajęć: ok. 30 minut

Grupa: dzieci w wieku przedszkolnym/ wczesnoszkolnym

CELE OPERACYJNE

Uczniowie:

 • znają i rozumieją słowa związane z pirackim tematem: hat, telescope, ship, anchor, island, tresure, monkey, parrot,
 • powtarzają i odgrywają z nauczycielem piracką rymowankę “We are pirates”,
 • aktywnie słuchają opowiadania “We’re going on a pirate hunt”,
 • biorą aktywny udział w proponowanych zabawach.

Środki dydaktyczne:

 • karta przedstawiająca morze oraz karta z cieniami morskich zwierząt (załącznik do tego scenariusza) + koszulka na dokumenty, opcjonalnie: latarka,
 • kolorowe ośmiornice (załącznik do scenariusza), białe ręczniki papierowe, czarny marker, spryskiwacz z wodą,
 • medaliony lub małe karty ze zwierzętami (załącznik do scenariusza) z piosenki “Down In The Deep Blue Sea” (SSS) – po jednym/ jednej dla każdego dziecka, ośmiornice-kukiełki* przygotowane na patyczkach laryngologicznych
 • Pomocne w ich przygotowaniu materiały znajdziesz w zestawie “Summer Pack” na www.fullofideas.pl/sklep.

Przebieg zajęć:

Część wstępna

Wybrana piosenka na przywitanie, np. Hello, can you clap your hands? (SSS) [2 min.] – śpiew z odpowiednią gestykulacją

Monkey Team vs. Parrot Team – zabawa na rozgrzewkę [3 min.]

Przygotuj kukiełki przedstawiające papugę i małpkę. Podziel uczniów na dwie drużyny – Monkey Team oraz Parrot Team. Ustaw się tak, by dzieci dobrze Cię widziały. Upewnij się, że dzieci wiedzą kto należy do której drużyny. Następnie wydawaj proste polecenia i unoś do góry kukiełki – raz papugę, raz małpkę. Zadaniem dzieci będzie odpowiednio reagować. Polecenie wykonuje tylko drużyna przypisana do danego zwierzęcia. Co jakiś czas unoś do góry obydwie kukiełki, lub…

żadną! Sprawdź, czy Twoi uczniowie są odpowiednio skoncentrowani :).

Zasadnicza część zajęć

 Ready for an adventure! – powtórzenie pirackiego słownictwa [8 min.]

Wyciągnij karty obrazkowe przedstawiającą piratkę, przyłóż ją do ucha, udając, że coś Ci do niego szepce. Postaraj się odegrać wyjątkowe zainteresowanie, a następnie powiedz: Listen! The pirate says that we’re going on an adventure! We need to prepare ourselves. What do we need?

Następnie wyjmij karty obrazkowe przedstawiające słowa, które już wcześniej poznali: hat, map, telescope, ship oraz karty z kotwicą, wyspą i skrzynią pełną skarbów. Rozłóż je na dywanie obrazkami do dołu. Zaproś wybranych uczniów do odkrywania kart. Poproś dzieci o nazywanie tego, co widzą. W razie potrzeby, z Twoją pomocą. Nowe słowa powtórzcie kilkakrotnie, po czym ułóż wszystkie karty jedna obok drugiej i powiedz: Stand up, please! It’s time to get ready for a pirate adventure!. Podchodź doposzczególnych kart obrazkowych i łącz je z wybranymi ruchami:

Hat – Put on a hat!

Map – Read a Map!

Telescope – Look through a telescope!

Anchor – Drop the anchor!

Ship – Climb aboard the pirate ship!

We are pirates! – zabawa z rymowanką [5 min.]

Przygotuj kukiełki z piratem i piratką. Zapytaj dzieci czy pamiętają ich imiona. Zachęć do przywitania się z Mattem i Flo, a następnie przypomnij tekst rymowanki, jednocześnie zachęcając dzieci do dołączenia:

We are pirates, yo ho ho!

I am Matt, I am Flo.

We love the sea, we love the sun,

We always have a lot of fun!

Climb aboard our pirate ship,

Please, be careful, do not slip!

Because…

We’re going this way, that way,

Forwards, backwards,

Up and down, up and down,

Over the deep blue sea!

Cztery ostatnie wersy powtórz kilka razy, za każdym razem zwiększając tempo, a na końcu krzyknij Stop! i już w spokojnym tempie kontynuuj rymowankę:

There’s an island! Can you see?

Drop the anchor, 1, 2, 3!

[Zachęć dzieci do naśladowania gestu zarzucania kotwicy.] Go ashore [Udawaj, że schodzisz na brzeg] and look around![i rozglądasz się dookoła.]

There’s a treasure to be found!

[Usiądź i wskaż znak krzyżyka na karcie obrazkowej z wyspą.]

Zachęć dzieci, by usiadły na dywanie.

We’re going an a treasure hunt – wprowadzenie opowiadania [5 min.]

Wyjmij książkę “We’re going on a pirate hunt” i pokaż jej okładkę uczniom. Zapytaj co na niej widzą. Gdy odpowiedzą, że piratów, wskaż konkretne elementy ich strojów i zachęcaj dzieci do nazywania słów, które poznały. Następnie powiedz:

Listen, listen,

Look, look, look!

It is time to read a book!

i zacznij czytać opowiadanie. Podczas prezentacji historii, proś dzieci o dokańczanie wybranych

powtarzających się wersów, o nazywanie słów, które znają, a w miarę możliwości (w mniejszej grupie) także odsłanianie klapek.

TIP: Tę książkę możesz także czytać w ruchu, zachęcając uczniów do dołączenia, o ile tylko będą mieć na to jeszcze siłę po intensywnej, ruchowej pierwszej części zajęć.

Where’s the treasure? – zabawa na podsumowanie zajęć [5 min.]

Rozłóż na podłodze, obrazkami do dołu, wszystkie flashcards.

Następnie wypowiedz słowa rymowanki na zasadzie wyliczanki, wskazując po kolei wybrane dzieci:

Join the pirates, yo ho ho!

Where’s the treasure, do you know, (X)?

[“X” oznacza imię danego dziecka]

Dziecko, na które wypadnie odkrywa wybraną przez siebie kartę i nazywa to, co widzi. W razie potrzeby, z pomocą pozostałych. Zabawę kontynuuj do momentu odnalezienia skarbu.

Zakończenie

Wybrana piosenka na pożegnanie [2 min.] – śpiew z odpowiednią gestykulacją

The pirate Adventure Lesson 5: The Pirate Chest

Wpis do dziennika: The Pirate Chest – podsumowanie pirackich lekcji, powtórka słownictwa związanego z jedzeniem oraz rymowanki “It is summer”.

Czas trwania zajęć: ok. 30 minut

Grupa: dzieci w wieku przedszkolnym

CELE OPERACYJNE

Uczniowie:

 • nazywają słowa poznane podczas wcześniejszych lekcji,
 • powtarzają słownictwo letnie związane z jedzeniem i rymowankę “It is summer”,
 • biorą aktywny udział w przebiegu opowiadania “We’re going on a treasure hunt” i pozostałych zabawach.

Środki dydaktyczne:

 • karta przedstawiające słownictwo, które chcesz utrwalić ze swoimi uczniami + karta z rekinem (załączona do scenariusza), małe karty w formie kółeczek przedstawiające słownictwo, które chcesz utrwalić ze swoimi uczniami; moja propozycja: małe okrągłę karty z zestawu “Summer Pack”*,
 • pudełko-piracka skrzynia lub pudełko ozdobione w pirackie
 • wzory/ z przyklejoną grafiką przedstawiającą skarb itp.,
 • folia aluminiowa,
 • opcjonalnie: krepina
 • książka “We’re going on a treasure hunt” M. Mumford

* Te materiały znajdziesz w zestawie na www.fullofideas.pl/sklep.

Przebieg zajęć:

Część wstępna

Wybrana piosenka na przywitanie, np. Hello, can you clap your hands? (SSS) [2 min.] – śpiew z odpowiednią gestykulacją

Beware of the shark! – zabawa na rozgrzewkę [5 min.]

Przygotuj karty obrazkowe przedstawiające słownictwo z poprzednich zajęć oraz dodatkową kartę z rekinem. Rozłóż karty na dywanie obrazkami do dołu. Ustal z dziećmi, że rekin to tzw. karta funkcyjna. Zadaniem dzieci będzie odkrywanie kart i nazywanie tego, co na nich widzą. Za każdym razem, gdy ktoś trafi na rekina, uczniowie… uciekają!

TIP: Żeby uniknąć bezcelowego biegania po sali, umówcie się, że celem nie jest bieganie samo w sobie, a np. dotknięcie czegoś w wybranym wcześniej kolorze. Powiedz: Ok, to be safe, touch something blue/ green itd. i dopiero gdy masz pewność, że dzieci rozumieją tę zasadę, rozpocznij zabawę.

Zasadnicza część zajęć

We’re going on a treasure hunt – opowiadanie [5 min.]

Przeczytaj ponownie książkę i tak jak poprzednio, zachęć dzieci do aktywnego uczestniczenia w przebiegu historii.

Yummy tresure chest – powtórka wybranego słownictwa, moja propozycja: letnie słownictwo związane z jedzeniem* [10 min.]

Do przeprowadzenia tej aktywności potrzebne będą: piracka skrzynia (ponownie możesz przygotować po prostu pudełko ozdobione w odpowiedni sposób, z naklejonym na nie obrazkiem pirackiej skrzyni pełnej skarbów), małe okrągłe obrazki z wybranym przez Ciebie słownictwem, które zechcesz utrwalić z uczniami oraz folia aluminiowa.

TIP: Dodatkowo przyda się jakieś wypełnienie skrzyni, np. paski bibuły, kolorowe chusty itp. – całkowita dowolność. Chodzi o to, by uczniowie nie od razu zobaczyli co znajduje się w skrzyni, będzie bardziej ekscytująco! 🙂

Przed zajęciami małe obrazki zawiń w folię tak, by wyglądały jak monety. Wrzuć je do skrzyni i zakryj np. kawałkami pociętej bibuły.

TIP: Zobacz, jak to może wyglądać. Zajrzyj na mojego bloga i

przeczytaj wpis pt. “The treasure chest: piracki skarb”.

Podczas zajęć, po przeczytaniu książki, pokaż uczniom skrzynię. Powiedz: It’s time to open our tresure chest! It’s a yummy treasure chest. Wshat’s inside? What do you think? Pozwól uczniompozgadywać co to może być. Przed otwarciem skrzyni zachęć dzieci do wypowiedzenia rymowanki: 1, 2, 3, what can it be?

Następnie zapraszaj wybranych uczniów do wyciągania skarbów ze środka, odwijania “monet” z folii i sprawdzania co się pod tą folią znajduje. Zadaniem uczniów będzie nazywanie danych słów. W zależności od tego, jakie dokładnie słownictwo tam umieścisz, mogą dodatkowo dzielić je np. na owoce i warzywa/ do jedzenia i do picia/ do jedzenia i nie do jedzenia itd.

Moja propozycja: zawiń w folię małe kółeczka dostępne w zestawie “Summer Pack” przedstawiające lody, lemoniadę, arbuza, jagody, truskawki oraz kilka innych słów pojawiających się w rymowance “It is summer”. Po zakończeniu zabawy z odkrywaniem zawartości skrzyni, powtórzcie rymowankę.

Where’s the treasure? – zabawa na podsumowanie zajęć [5 min.]

Rozłóż na podłodze, obrazkami do dołu, flashcards przedstawiające słowa, które mają utrwalić Twoi uczniowie. Pomiędzy nimi musi znaleźć się karta przedstawiająca skrzynię skarbów.

Następnie wypowiedz słowa rymowanki na zasadzie wyliczanki, wskazując po kolei wybrane dzieci:

Join the pirates, yo ho ho!

Where’s the treasure, do you know (X)?

Dziecko, na które wypadnie odkrywa wybraną przez siebie kartę i nazywa to, co widzi. W razie potrzeby, z pomocą pozostałych. Zabawę kontynuuj do momentu odnalezienia skarbu.

TIP: Jeżeli Twoja grupa nie jest bardzo liczna, możecie też zagrać w grę podobną do “Who took the cookie?”. Wówczas przygotuj po jednej (małej) karcie dla każdego dziecka – mogą się na nich znaleźć dowolne słowa, które chcesz, by dzieci utrwaliły. Po wypowiedzeniu rymowanki (wszystkie dzieci mogą ją powtarzać razem z Tobą), wybrane dziecko odkrywa swoją i nazywa to, co się na niej znajduje. Zabawa trwa do momentu odnalezienia skarbu, lub do czasu, kiedy uznasz za stosowne.

Zakończenie

Wybrana piosenka na pożegnanie [2 min.] – śpiew z odpowiednią gestykulacją.

Scenariusz nr 5 to już koniec naszej wspólnej przygody, ale nie koniec pomysłów na pirackie lekcje! 🙂 Dodatkowo przygotowałam wielką grę planszową, która będzie nie tylko atrakcją dla Twoich uczniów, ale także doskonałym pomysłem na powtórkę i dalsze utrwalanie materiału!

Niektóre przygotowane do gry pola możesz wykorzystać także w innych zabawach – do gry w memory czy do budowania wieży z kubeczków. Koniecznie obejrzyj mój darmowy webinar i dodatkowo zainspiruj się na lato!

Zajrzyj na: WWW.FULLOFIDEAS.PL/WEBINARY