BONUS: Scenariusz wyjątkowej lekcji powtórkowej (na koniec roku)