Emocje Copy

Prezentowane w tej zakładce scenariusze mają za zadanie ułatwić Ci poprowadzenie zajęć, podczas których wprowadzisz emocje. Jeżeli Twoi uczniowie już je znają, możesz wykorzystać wybrane aktywności w celu utrwalenia słownictwa.

Scenariusze są mojego (Marysi Bursche) autorstwa.

How are you, robot? Lesson 1

Grupa: dzieci w wieku przedszkolnym

Czas trwania zajęć: 30 min.

CELE OPERACYJNE

Uczniowie:

 • rozumieją proste polecenia wydawane w języku angielskim
 • znają i rozumieją znaczenie pytań How are you?, How is the robot?
 • potrafią rozróżniać wybrane emocje: happy, sad, angry, sleepy, scared
 • są w stanie zaprezentować wybrane słowa (nazwy emocji) za pomocą mimiki i gestów

Do przygotowania:

 1. torba na materiały
 2. głośnik + telefon lub inny odtwarzacz muzyczny
 3. zabawka robot, ewentualnie karta obrazkowa przedstawiająca robota
 4. grzechotka/ instrument wydający głośny dźwięk
 5. pozytywka/ coś wydającego cichy, uspokajający dźwięk
 6. karty obrazkowe przedstawiające roboty w różnych nastrojach (załącznik do scenariusza)

Przebieg zajęć:

Początkowa faza lekcji:

 • Przywitanie – wybrana Hello song [3 min.]  – śpiew z odpowiednią gestykulacją
 • Rozgrzewka – wybrana zabawa, np. z wykorzystaniem Animal Action Cards [3 min.]

Opis zabawy w zakładce „Zabawy – bank aktywności” >> „Propozycje na rozgrzewkę”, a gotowe karty do pobrania w zakładce „Do druku”.

Zasadnicza faza lekcji:

 • Mystery Bag – wprowadzenie do tematu [3 min.]

Jeszcze przez zajęciami ukryj w torbie zabawkę-robota. Podczas zajęć pozwól dzieciom (w mniejszej grupie – wszystkim, w dużej – wybranym, robiąc rundę dookoła koła i wybierając losowo uczniów) dotknąć przez materiał tego, co znajduje się w tobie. Zapytaj, czy wiedzą co to takiego, a następnie sprawdźcie wspólnie, czy mieli rację. Zaprezentuj dzieciom robota.

Tip: W zależności od tego, jak wygląda możecie porozmawiać o jego kolorach, wspólnie wybrać dla niego imię itp.

 • We are robots! – zabawa ruchowa [3 min.]

Stań w środku koła i powiedz: I’m a robot, look at me! I’m a robot, move like me!, po czym zaprezentuj jakąś ruchową sekwencję, starając się poruszać, jak robot. Zachęć dzieci do naśladowania. Uczniowie mają także za zadanie powtarzać polecenia, mówiąc „po robociemu”.

Tip: warto tutaj wykorzystać znane dzieciom polecenia, mogą nawiązywać do piosenki „If You’re Happy”; jeżeli prowadzisz takie zajęcia w grupie starszych uczniów (5-6 lat), lub któryś z Twoich uczniów jest chętny, po jednej rundzie wybrane dziecko może przejąć rolę robota. Warunek: musi wydawać polecenia w języku angielskim.

 • How are you, robot? – wprowadzenie słownictwa [10 min.]

Podnieś przygotowanego na zajęcia robota i odegraj zainteresowanie tym, co się z nim dzieje. Daj dzieciom znać, że ma im coś do powiedzenia. Powiedz: The robot wants to say something. Przystaw robota do ucha i udaj, że ten do niego szepce, po czym powiedz: Oh, no! Listen… the robot is… sad! Zaprezentuj zasmuconą minę. Powtórz: The robot is sad. Zapytaj: What can we do about that? i pokaż, jak się zastanawiasz. Po chwili powiedz: I know! i wyciągnij z torby grzechotkę/ instrument. Zagraj na nim bardzo głośno i spójrz na robota z pytającym spojrzeniem. Przystaw go do ucha, a następnie powiedz: Oh no! Listen… the robot is angry. Pokaż to za pomocą mimiki. Powtórz: The robot is angry. It was too loud. [Wskaż instrument, zatkaj uszy. Hmm… Ok, I know! Wyciągnij z torby pozytywkę lub inny, wyciszający gadżet. Ponownie odegraj rozmowę z robotem, podczas której ten szepce Ci coś do ucha. Oooh, the robot is sleppy now. Oooo, I don’t know what to do! Any ideas? What can we do to make the robot happy? Zaprezentuj wesoły wyraz twarzy. Pozwól dzieciom zaproponować własne rozwiązania. Jeżeli nie będą chętne, by to robić, przypomnij im o czymś, co same lubią, np. zaśpiewaj ulubioną piosenkę z zajęć i zachęć, by razem z Tobą zaśpiewały fragment robotowi. Następnie poproś, by, powtarzając za Tobą, zapytały robota o jego samopoczucie. Powiedz: How are you, Robot? [Zadaniem dzieci jest powtórzenie. By zachęcić je do ponownego powtórzenia pytania, poproś by zrobiły to głośniej.] Odegraj ostatnią rozmowę z robotem. Z radością powiedz: Hooray! The robot is happy! i zacznij klaskać, odgrywając zadowolenie.

 • Emotional robots – karty obrazkowe z robotami [5 min.]

Zaprezentuj przygotowane karty obrazkowe. Pokazuj dzieciom poszczególne roboty, za każdym razem pytając: How is the robot? Zachęcaj dzieci do powtarzania, w zależności do wieku uczniów, pojedynczych słów lub całych zdań (The robot is…) na różne sposoby (chicho, głośno, szybko, wolno… jak roboty itp.) i odgrywania wybranych stanów emocjonalnych za pomocą mimiki i gestów.

Zakończenie:

 • Wybrana piosenka na pożegnanie [3 min.] – śpiew z odpowiednią gestykulacją

POBIERZ MATERIAŁY DO TEJ LEKCJI:

How are you, robot? Lesson 2

Grupa: dzieci w wieku przedszkolnym

Czas trwania zajęć: 30 min.

CELE OPERACYJNE

Uczniowie:

 • potrafią rozróżniać i nazywać wybrane emocje: happy, sad, angry, sleepy, scared
 • rozumieją znaczenie pytania How is the robot? i co najmniej podejmują próby udzielania odpowiedzi
 • łączą wybrane emocje z przypisanymi do nich ruchami (prostymi poleceniami),
 • odgrywają, naśladując prowadzącą_ego, piosenkę “If You’re Happy” Super Simple Songs oraz co najmniej podejmują próby jej śpiewania
 • łączą wybrane słowa (nazwy emocji) z danymi kolorami, na podstawie prezentowanych materiałów

Do przygotowania:

 1. karty obrazkowe przedstawiające roboty w różnych nastrojach
 2. głośnik + telefon lub inny odtwarzacz muzyczny
 3. karta pracy (załącznik do scenariusza) – po 1 egzemplarzu dla każdego ucznia
 4. kredki

Przebieg zajęć:

Początkowa faza lekcji:

 • Przywitanie – wybrana Hello song [3 min.] – śpiew z odpowiednią gestykulacją
 • How is the robot? – mini kalambury [2 min.]

Wyciągnij złożone razem karty obrazkowe. Skieruj je obrazkami w swoją stronę, tak by uczniowie ich nie widzieli. Spójrz na pierwszą kartę, zapytaj: How is the robot? Po czym zaprezentuj jego nastrój za pomocą mimiki. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie nazwy emocji. Powtórz z pozostałymi kartami.

Tip: Jeżeli zajęcia prowadzisz w starszej lub bardziej zaawansowanej grupie, warto zadać uczniom dodatkowe pytanie. Do you remember what color the (happy/ sad/ angry etc) robot is? i przy okazji powtórzyć kolory :).

Tip 2: Jeżeli czujesz, że Twoi uczniowie jeszcze nie poradzą sobie z samodzielnym nazywaniem wybranych stanów emocjonalnych, możesz zaproponować im inną zabawę, np. z wykorzystaniem kart do drylowania.

Zasadnicza faza lekcji:

 • I am happy, 1, 2, 3… – prosta rymowana zabawa, pomagająca utrwalić słownictwo [5 min.]

Odłóż karty obrazkowe, a następnie zaprezentuj słowa prostej rymowanki, prezentując jej słowa za pomocą gestów i mimiki:

I am happy, 1, 2, 3,

I am happy, can you see?

If you can, clap like me!

I am sad, 1, 2, 3,

I am sad, can you see?

If you can, cry like me!

I am angry (…) stomp like me!

I am sleepy (…) sleep like me!

I am scared, 1, 2, 3,

I am scared, look at me!

[W tym momencie pokaż przerażoną twarz i unieś otwarte dłonie na wysokość ramion.]

Podczas tej zabawy, zachęcaj dzieci do wchodzenia w interakcje z Tobą, co najmniej do nazywania słów opisujących wybrane stany emocjonalne, które prezentujesz. Np. I am… [pokazujesz happy face, dzieci mówią: happy], 1, 2… [3] itd.

 • If You’re happy – wprowadzenie piosenki [5 min.]

Rozłóż karty z robotami na podłodze w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się w piosence. Pomiń tę ze smutnym robotem. Poproś dzieci, by wstały. Ty również wstań. Pochodź do wybranych kart i pytaj dzieci o samopoczucie robota. Następnie do każdej z emocji dopasuj odpowiednie ruchy, nawiązując do słów piosenki “If You’re Happy” i zachęć dzieci, by powtarzały za Tobą. Poza naśladowaniem ruchów, zadaniem dzieci jest wypowiadanie całych sekwencji (lub chociaż kluczowych fragmentów) „po robociemu”, np.:

If you’re ha-py, ha-py, ha-py, Clap-your-hands! Itd.

 • If you’re happy – piosenkaśpiew z odpowiednią gestykulacją [2 min.]
 • Karta pracy “How is the robot? Listen, colour and say.” [10 min.]

Rozdaj dzieciom załączone do scenariusza karty pracy. Warto wcześniej przygotować kredki w wybranych kolorach: żółty, zielony, fioletowy, czerwony. W zależności od tego, w jakiej grupie prowadzisz zajęcia, możesz zaproponować uczniom kolorowanie pod dyktando [Ty: the sleepy robot is green. Dzieci kolorują itd.], lub samodzielne pokolorowanie robotów, zgodnie z „kluczem”, który znalazł się na kartach obrazkowych:

Happy – żółty

Sleepy – zielony

Angry – czerwony

Scared – fioletowy.

Na koniec zadaj dzieciom pytania, które pomogą podsumować to, co znalazło się na kartach, np.: What colour the angry robot? How is the green robot?

Tip: Jeżeli nie chcesz, lub nie widzisz możliwości przeprowadzenia takiej aktywności w swojej grupie, wybierz inną zabawę. Spis moich propozycji znajdziesz w zakładce „Popularne tematy” >> „Emocje”.

Zakończenie:

 • Wybrana piosenka na pożegnanie [3 min.] – śpiew z odpowiednią gestykulacją
error: Content is protected !!