Jesień Copy

Pełen zestaw materiałów “Autumn Pack” znajdziesz:

Materiały do wprowadzenia tej zabawy znajdziesz:

Możesz też skorzystać z dodatkowych pomysłów i materiałów na jesień:

RYMOWANKA NA JESIEŃ:

Autumn, Autumn, how are you?

I’m so happy to see you!

I like leaves all around,

Acorns, conkers* on the ground,

Pumpkin soup and pumpkin pie,

Even clouds in the sky!

Autumn, Autumn, I like you!

I’m so happy to see you!

*Nasze polskie kasztany

RYMOWANKA Autumn Treats

Apples, pears and juicy plums

taste so good when autumn comes!

I like apples, red and round,

that have fallen to the ground.

I like pears, green and yummy

(yummy, yummy to my tummy).

And purple plums, mmm so good.

That’s my favourite autumn food!

Materiały do wprowadzenia tej rymowanki znajdziesz:

Na Planecie w wersji PREMIUM znajdziesz również e-booka “Pomysłowe DIY na jesień”.

RYMOWANKA Little hedgehog

I’m a little hedgehog, look at me!

These are my prickles, 1, 2, 3.

These are my eyes and this is my nose.

I’ve got 4 legs and 18 toes!

Poniżej pobierzesz materiały przygotowane do tej rymowanki:

Autumn colours:

Scarecrow Gym warm up:

error: Content is protected !!