(NEW) Scenariusz pierwszej lekcji dla grupy kontynuującej naukę

Przed Tobą spotkanie ze “starymi” grupami? Obserwuję przedszkolaki od kilkunastu lat i wiem, że:

 • uwielbiają dzielić się opowieściami o tym, co będą robić, lub robiły z rodzicami, dziadkami, ciociami, czy wujkami,
 • równie chętnie słuchają opowieści z prywatnego życia nauczyciela.

Pora to wykorzystać! 🙂

Na czym polega pomysł?

Głównym założeniem lekcji będzie przywitanie się po przerwie i zapoznanie dzieci ze słownictwem, które umożliwi Wam wymianę krótkich relacji z wakacji. Podczas pierwszej lekcji wprowadź słowa takie, jak seaside, mountains, lake, czy coutryside, a na następnej zaangażuj swoje przedszkolaki do podzielenia się ich wspomnieniami.

Kiedy ten pomysł sprawdzi się najlepiej?

 • Na lekcjach z grupami, które już uczyłaś_eś, sugeruję wykorzystać go z dziećmi 4+.

Temat: Holiday destinations

Czas trwania zajęć: ok. 30 min

Grupa wiekowa: dzieci w wieku przedszkolnym, 4+

Podczas tej lekcji, uczniowie:

 • przypomną sobie, jak witać się i żegnać po angielsku,
 • poznają słowa i wyrażenia, które pomogą im opowiedzieć o swoich wakacjach.

CELE OPERACYJNE (czyli co osiągniesz dzięki tej lekcji):

 • dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach,
 • rozumieją proste polecenia w języku angielskim,
 • znają nazwy miejsc, w których można spędzać wakacje,
 • łączą je z wybranymi słowami i potrafią zidentyfikować, o które miejsce chodzi na podstawie prezentowanych im zdjęć/ w zabawie w kalambury.

Do przygotowania:

 • torba na materiały,
 • (opcjonalnie) pacynka,
 • (opcjonalnie) mikrofon,
 • głośnik,
 • wybrane piosenki na przywitanie i pożegnanie,
 • wybrane przedmioty nawiązujące do tematyki lekcji, lub karty obrazkowe, które znajdziesz do pobrania na dole strony,
 • karty przedstawiające wakacyjne miejsca,
 • karty z napisami YES i NO.

Przebieg zajęć:

CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Hello routine [3 min.] przypomnienie lub wprowadzenie wybranej piosenki na powitanie

Jeżeli korzystasz z pacynki i macie już jakiś ustalony rytuał powitalny z jej wykorzystaniem, możesz się tutaj oczywiście do niego odnieść.

Jeżeli nie korzystasz z pacynki, lub nadal szukasz ciekawego pomysłu na rozpoczynanie swoich zajęć, możesz wykorzystać propozycje aktywności z pierwszego scenariusza, lub rymowankę, która idealnie sprawdza się w starszych grupach jako element klasowej rutyny do wprowadzenia jeszcze przed zaśpiewaniem piosenki powitalnej:

1, 2, 3, all eyes on me!

[Skupiasz uwagę dzieci, głośno odliczając i prosząc, by ich oczy zwróciły się ku Tobie.]

3, 2, 1, let’s have some fun!

[Nadajesz początkowi lekcji pozytywne wibracje.]

Everybody say Hello!

[Zachęcasz nie tylko do przywitania się, ale też ostatecznego „przełączenia się” na język angielski.]

Ready, steady? Go!

[Zaznasz moment przejścia do konkretnej aktywności – po tych słowach włącz, lub zacznij śpiewać piosenkę na powitanie.]

2. Warm up [3 min.]

Dzieci siedzą na dywanie w kole, przywitaj się z każdym, podając mu piłkę, lub (w dużej grupie) przywitaj się ze wszystkimi i zachęć dzieci do powitania na 2 sposoby – piłka w górze = głośno, ręka z piłką opuszczona = po cichu.

Następnie włącz dowolną piosenkę/ muzykę (TIP: polecam wybrać utwór, który Twoi uczniowie już znają i chętnie ponownie usłyszą) i poproś, by dzieci podawały sobie piłkę z rąk do rąk przez cały czas jej trwania. Co jakiś czas włączaj pauzę. Dziecko, które w tym momencie będzie trzymało piłkę w rękach dostaje do wykonania zadanie.

Postaw na proste i względnie szybkie do wykonania zadania ruchowe, np. Clap your hands! czy Stomp your feet! Wykorzystaj tu polecenia, które już kiedyś poznali Twoi uczniowie.

TIP: W starszych grupach możesz też odnieść się do bardziej skomplikowanych poleceń, które wiesz, że Twoi uczniowie mają szansę zrozumieć. Pamiętaj jednak o odpowiedniej dynamice zabawy. Ta aktywność pełni funkcję rozgrzewki.

CZĘŚĆ TEMATYCZNA

1. Vocabulary introduction [8 min.]

Przygotuj kilka przedmiotów, które kojarzą się z wakacyjnymi miejscówkami. Poszukaj ich w domu i przedszkolu, np. wiaderko i łopatka (morze), zabawka-żaglówka/ wędka (jezioro), traktor/ figurka krowy czy konia (wieś), plecak/ karimata, a może nawet górskie buty (góry)* + karty z nazwami miejsc: SEASIDE, LAKE, MOUNTAINS, COUNTRYSIDE. Schowaj wszystko w torbie.

*Jeżeli oceniasz jako problematyczne np. przemieszczanie się z tymi rzeczami od sali do sali, lub z przedszkola do przedszkola, gdy uczysz więcej grup, wykorzystaj przygotowane przeze mnie karty!

KORK 1: Zaprezentuj torbę uczniom, a następnie zacznij wyjmować z niej kolejne przedmioty/ karty, lub poproś o to wybrane dzieci.

TIP: W mniejszej grupie wybrani uczniowie mogą próbować swoich sił w odgadywaniu nazw przedmiotów jedynie po dotyku.

Zaprezentuj je wszystkie. Poświęć chwilę każdemu z nich w celu ich przypomnienia/ wprowadzenia nazwy. Ponieważ nie są to słowa kluczowe podczas tej lekcji, nie musicie ich drylować i dłużej się na nich skupiać. Natomiast, jeżeli wiesz, że Twoi uczniowie poznali już kiedyś przynajmniej niektóre z nich, zachęcaj ich do samodzielnego nazywania, a przynajmniej podejmowania prób.

KROK 2: Wyjmij z torby karty z nazwami miejsc i zaprezentuj je uczniom, głośno nazywając miejsca, które przedstawiają. Powtórz nazwę każdego z nich kilkakrotnie i do tego samego zachęć dzieci. Następnie zapytaj:

What do you need at the SEASIDE?

What do you need in the MOUNTAINS?

What can you find at the COUNTRYSIDE?

What can you find by the LAKE?

lub

What can you see on the LAKE?

[Akcentuj kluczowe słowa.]

Tym samym zachęć dzieci do przyporządkowania wprowadzonych wcześniej słów (za pomocą przedmiotów, lub zdjęć) do odpowiednich miejsc. UWAGA! Te połączenia są kluczowe dla dalszego przebiegu lekcji, więc, w przypadku wątpliwości (np. wędka mogłaby zostać przyporządkowana do jeziora i morza), ustalcie właściwą wersję.

2. Movement activity [5 min.]

Czas na trochę ruchu! Wybierz wariant zabawy, który będzie najlepszy dla danej grupy:

WARIANT I – prostszy i mniej wymagający:

[Dzięki tej wersji zabawy uczniowie opanują nazwy miejsc na poziomie rozumienia ze słuchu oraz będą ćwiczyć ich wymowę poprzez drylowanie; lepszy dla młodszych uczniów i/ lub mniejszych grup.]

Zbierz karty przedstawiające wakacyjne miejsca i rozłóż je w wybranych punktach w sali, tak by można było swobodnie poruszać się między nimi. Poproś uczniów o wstanie, a następnie ustawienie się na środku sali. Z tego miejsca wydawaj uczniom proste polecenia:

Go to the seaside!

Go to the lake!

Go the countryside!

Go to the mountains!

Zadaniem dzieci będzie podbieganie do odpowiednich kart.

W momencie, gdy ustawią się już przy właściwej, zachęć całą grupę do powtórzenia danego słowa kilka razy, najlepiej na różne sposoby (głośno, cicho, szybko, wolno itp.).

WARIANT II – bardziej wymagający, zarówno od uczniów, jak i od nauczyciela (także na poziomie przygotowania, ale jeżeli i tak korzystasz z opracowanych przeze mnie kart obrazkowych, wykorzystasz je także w tej zabawie): [Dzięki tej wersji zabawy uczniowie utrwalą całe struktury służące do opisywania, w jakim miejscu się znajdujemy; ten wariant zabawy wymaga też większego skupienia.]

Do zabawy przygotuj: karty przedstawiające wakacyjne miejsca, oraz dwie karty dodatkowe – z napisem YES oraz z napisem NO.

Podczas zajęć wyjmij z torby karty YES i NO. Połóż je w dwóch przeciwległych końcach sali, zwracając uwagę uczniów na to, który z napisów gdzie się znalazł i upewniając się, czy rozumieją, co one oznaczają.

Następnie poproś uczniów o ustawienie się:

A) na środku sali, skąd będą mogli swobodnie poruszać się pomiędzy napisami

B) po dwóch stronach rozciągniętej przez środek liny/ taśmy (to może być lepsze dla dużej grupy, w której chcesz uniknąć biegania po całej sali)

Sama_sam stań na przeciwko nich, tak by dobrze Cię widzieli. Weź do ręki karty obrazkowe przedstawiające różne przedmioty, trzymaj je tak, by uczniowie nie widzieli obrazków.

Unieś pierwszą kartę do góry, pokazując uczniom obrazek i mówiąc, gdzie się znajdujesz, np. „I’m at the seaside.”

W zależności od tego, czy to, co mówisz pasuje do uniesionego do góry zdjęcia, czy nie, zadaniem uczniów jest (A) podbiec do właściwej karty, lub (B) ustawić się po odpowiedniej stronie liny/ taśmy.

Wykorzystaj ten moment, by utrwalić z nimi pełne zdanie. Powiedz np. „Yes! I’m at the seaside. Repeat after me: I’m at the seaside. I’m at the seaside.” – zachęć dzieci do rytmicznego powtarzania. Powtórz z pozostałymi kartami, od czasu do czasu mówiąc nieprawdę, czyli np. w momencie uniesienia do góry karty z butami górskimi, powiedz: „I’m at the lake.”, tak by uczniowie mogli odpowiednio zareagować. [„Of course not. I’m in the mountains!”]

4. Charades [5 min.]

Czas na Twoich uczniów! Spróbuj zachęcić ich do mówienia dzięki zabawie w kalambury. Wybierz sobie przedmiot, o którym była mowa w trakcie lekcji, np. plecak lub wędkę i zilustruj go za pomocą gestów, po czym powiedz: „Where am I?”.

TIP: By uczniowie lepiej zrozumieli, o co chodzi, możesz zasugerować odpowiedź, mówiąc np: „Am I in the mountains? (What do you think?)” i oczekuj reakcji dzieci. Powtórz z pozostałymi przedmiotami. Jeżeli czujesz, że dzieci poradzą sobie z pokazywaniem, możesz także zaangażować do tego ochotników!

Zapewne uczniowie nie będą samodzielnie odpowiadać pełnymi zdaniami, a podawać pojedyncze słowa: „lake”, czy „seaside”. Szczególnie, jeżeli zdecydujesz się na pierwszy wariant zabawy ruchowej i uczniowie nie ćwiczyli z Tobą całych zdań. To jest OK! Pamiętaj jednak, że Ty nie musisz, a nawet nie powinnaś_powinieneś operować pojedynczymi słowami.

Jest to zasadne jedynie na samym początku, przy pierwszym kontakcie z nowym słownictwem. Dzieci na zajęciach angielskiego zdobywają różne umiejętności, a wyciąganie znaczenia z kontekstu i rozumienie nawet bardziej (ale nie przesadnie!) rozbudowanych wypowiedzi to jedna z nich.

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

1. “Homework” [ 3 min.]

Przed oficjalnym zakończeniem zajęć, tj. wprowadzeniem/ przypomnieniem piosenki na pożegnanie, umów się ze swoimi uczniami na kolejne zajęcia. Czeka na nich zadanie do wykonania: poproś, by każdy przyniósł 1-2 wybrane przez siebie zdjęcie z wakacji, na podstawie których będzie mógł opowiedzieć reszcie grupy, gdzie je spędził. Zapowiedz, że sama_sam również pokażesz, gdzie je spędziłaś_eś.

2. Goodbye song [3 min.]

Jeżeli zastanawiasz się, czy taka wymiana wspomnień jest w ogóle możliwa do przeprowadzenia w większej grupie, oto moja sugestia: dzieci nie muszą, każde pojedynczo, prezentować swoich zdjęć reszcie grupy. Możesz zaproponować im, po przypomnieniu i utrwaleniu tego, co zostało wprowadzone na tej pierwszej lekcji, zabawę w przyporządkowywanie przyniesionych przez dzieci zdjęć do odpowiednich kategorii.

 • „Who spent holidays at the seaside?”
 • „Who was at the lake?”
 • „Who spent holidays at the countryside?”
 • „Who was in the mountains?”

Pamiętaj, że nie ma nauki komunikacji bez komunikacji! 🙂 Nawet, jeżeli nie będzie przebiegało to idealnie, a dzieci będą używać języka ojczystego, warto pozwolić zaistnieć sytuacji, w której dzieci mają za zadanie coś opowiedzieć, zaprezentować, odnosząc się do tego, czego uczyły się na wcześniejszych zajęciach z Tobą.

Na zakończenie takich zajęć możecie zrobić plakat-galerię zdjęć i powiesić go gdzieś w sali.

POBIERZ MATERIAŁY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA LEKCJI: