Pomysł na pierwsze zajęcia “Słowa podobnie brzmiące po PL i ANG”

ANGIELSKI W NOWYCH GRUPACH? Od czego zacząć?

Żeby zachęcić dzieci do zajęć i angielskiego jako takiego, warto pokazać im, że nie jest to nic trudnego! Dlatego na pierwsze zajęcia możesz wybrać kilka wyrazów podobnie brzmiących w obydwóch językach – po polsku i po angielsku, i zresztą o takim samym znaczeniu. Np. telephone, microphone.

Takich słów jest znacznie więcej i to ile i które z nich wybierzesz, zależy już tylko od Ciebie :).

Wyrazy zaprezentuj za pomocą realiów lub flashcards, pytając za każdym razem What’s this? Dzieci będą odpowiadać po polsku, ale ponieważ te wyrazy po angielsku mają podobne brzmienie, szybko załapią także anglojęzyczne formy!

Ten pomysł sprawdzi się zarówno w grupach 3-, jak i 5- czy 6-latków.

SŁOWA PODOBNIE BRZMIĄCE w 3-latkach?

Wybierz jak najprostsze słowa, np. banana, balloon, robot, lamp.

SŁOWA PODOBNIE BRZMIĄCE w 6-latkach?

Wybierz słowa, które odnoszą się do codziennie używanych sprzętów, jak np. laptop, telephone, comupter czy tablet. Zwróć uwagę uczniów na różnice w wymowie.

Zobacz przykładowy scenariusz zajęć, który powstał w oparciu o ten pomysł:

Temat: Hello, everyone!              

Czas trwania zajęć: 30 minut

Grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym

CELE OGÓLNE

• wprowadzenie piosenek, nowego słownictwa i zwrotów w języku angielskim
• kształcenie poprawnej wymowy
• motywowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach
• wzbudzenie pozytywnej motywacji do nauki języka obcego
• kształcenie umiejętności odpowiadania na pytania i komunikacji w języku angielskim

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczniowie:
• poznają nauczyciela oraz (opcjonalnie) bohatera zajęć
• poznają słowa podobnie brzmiące w języku polskim i angielskim
• ćwiczą ich poprawną wymowę
• potrafią przywitać się słowem „Hello!”
• poznają wybrane piosenki/rymowanki na przywitanie i pożegnanie oraz piosenkę pt. „Children’s song: The Balloon Song”
• poznają słowa „big” oraz „small”
• podczas zabawy, biernie przyswajają przeciwieństwa „fast” – „slow”, „high” – „low”
• z zaangażowaniem uczestniczą w lekcji Formy pracy: praca z grupą, praca indywidualna

Wykorzystywane metody:
• metoda audiowizualna
• metoda audiolingwalna – dryl językowy
• metoda komunikacyjna
• TPR – Total Physical Response

Środki dydaktyczne:
• Torba z przygotowanymi w środku gadżetami: balony w dwóch kolorach – niebieskim oraz czerwony, nienadmuchane, robot (zabawka lub wycięty np. z kartonu), telefon (zabawka lub stary, nieużywany aparat komórkowy) + mikrofon (zabawka lub wycięty np. z kartonu),
• Płyta/pendrive z wybranymi piosenkami na przywitanie i pożegnanie (lub nagrania + głośnik)
• Pendrive (lub nagranie + głośnik) z piosenką „Children’s song: The Balloon Song”: https://www.youtube.com/watch?v=cKxEpzYiWIY
• Pacynka (o ile z takową pracujesz)

Przebieg zajęć:

Część wstępna
1. Rozpoczęcie zajęć [3 min.]– Nauczyciel prosi dzieci, by usiadły na podłodze, wspólnie tworząc koło. By skupić ich uwagę warto wykorzystać poniższą rymowankę (powtarzana na każdych zajęciach A) przyczyni się do utrwalenia słownictwa, B) stanie się swego rodzaju znakiem ze strony nauczyciela, że zajęcia się już rozpoczynają, C) może stanowić element oznaczający przejście z języka polskiego na angielski). Rymowanka powinna być wspierana gestami lub wystukiwaniem rytmu np. o kolana. W razie potrzeby nauczyciel kilka razy ją powtarza.

1, 2, 3, 4, make a circle on the floor,
5, 6, 7, 8, cross your legs, sit up straight!

TIP: W młodszych grupach (3-latki), biorąc pod uwagę to, że dzieci dopiero uczą się funkcjonować w grupie, można pominąć ten punkt, by nie przedłużać niepotrzebnie rozpoczęcia zajęć. Jeżeli nie masz wsparcia ze strony wychowawcy, a dzieci nie ma wielu, pozwól im siedzieć swobodnie, jednocześnie starając się zadbać o to, by każdy widział, co będziesz pokazywać. Jeżeli dzieci w grupie jest sporo, możesz przygotować pomoc, która ułatwi Ci usadzenie tak małych dzieci w kole (kolorowe koła wycięte z filcu, maty Kido itp., które rozłożysz na podłodze w kole, jednocześnie pokazując dzieciom, by na nich siadały). W tym wypadku trzeba jednak liczyć się z tym, że może to zająć sporo czasu. Dlatego najlepiej, po krótkiej obserwacji, zadać sobie pytanie czy faktycznie już podczas lekcji zapoznawczej takie usadzenie w kole jest niezbędne. Ważniejszym może okazać się zaprezentowanie się dzieciom, wzbudzenie ich zaufania, kształtowanie ich pozytywnego nastawienia do zajęć językowych. Jednym słowem – zaprezentowanie się od jak najlepszej strony.

2. Przywitanie [10 min.] – Nauczyciel wita się z grupą radosnym „Hello! Hello, everyone!”, a następnie przedstawia: „My name is X. X. (powtarza swoje imię) Hello!” i zachęca dzieci do przywitania się z nim w formie werbalnej lub za pomocą gestu – machania rękami/ręką. „Look what I’ve got!” (pokazuje przygotowaną wcześniej torbę, z umieszczonymi w niej przedmiotami, w zależności od wybranego wariantu – pacynką lub mikrofonem oraz pozostałymi przedmiotami wymienionymi na liście środków dydaktycznych)

WARIANT 1. (Jeżeli pracujesz z pacynką):

„Someone is here with me today. Look! (wyciąga pacynkę-bohatera zajęć z torby) This is… Y. Hello, Y!” Ponownie zachęca dzieci do przywitania się – tym razem z Y. „Listen, I know a great song. It’s called… (np. „Hello, Y!”). Let’s sing it! But first… prepare your voices. Can you do it?” – po tych słowach prowadzący pokazuje, jak przygotować głos do śpiewania. Otwiera buzię i, jak u lekarza mówi „aaaaaa”, jednocześnie lekko uderzając dłońmi o szyję. Zachęca uczniów do zrobienia tego samego. Przygotowywanie powinno trwać chwilę. Dopiero po tym wstępie, nauczyciel włącza/zaczyna śpiewać wybraną piosenkę na przywitanie, wcześniej mówiąc: „Ok, we’re ready! Let’s sing!”

TIP: Dobrze przygotować, jak najprostszy utwór. Jeżeli pracujesz z wybranym kursem, zapoznaj dzieci z piosenką z tego kursu – zapewne już twórcy zadbali o to, by dzięki niej przywitać się z pacynką. Jeżeli nie pracujesz z żadnym kursem, ale przedstawiasz dzieciom bohatera zajęć, możesz skorzystać z mojej poniższej propozycji. Zaśpiewaj ją na melodię „Panie Janie”:

Hello Y, hello Y,
How are you?
How are you?
We are very happy,
We are very happy
To see you,
To see you!
Hello, Y!

Następnie prowadzący robi „rundkę” z pacynką dookoła koła, prosząc poszczególne dzieci, by się z nią/nim przywitały i jednocześnie podawały swoje imiona.

WARIANT 2. (Jeżeli nie pracujesz z pacynką lub Twoi uczniowie już znają pacynkę)

„Something is in the bag… 1, 2, 3, what can it be? Let’s see!” W tym momencie nauczyciel wyciąga z torby schowany tam wcześniej mikrofon. „What’s this?” – pyta i zachęca uczniów do udzielenia odpowiedzi, nawet w języku polskim. „Yes! Microphone! Microphone.” Następnie pokazuje dzieciom, w jaki sposób korzystać z mikrofonu, mówi „Hello!” przystawiając go sobie do ust, a następnie kieruje w stronę uczniów – tak, by tym razem to oni powtórzyli to samo „do mikrofonu”.

Zamiast piosenki na przywitanie, możesz tu wykorzystać proponowaną przeze mnie rymowankę:

N. (do mikrofonu): Hello, hello! Here we go!
N. (do mikrofonu): Can you say it fast? (mikrofon kieruje w kierunku uczniów): Hello! (zachęcając ich jednocześnie do wypowiedzenia słowa „hello” szybko)
N. (do mikrofonu): Can you say it slow? (powtarza to samo, tym razem wypowiadając słowo wolno).
N. (do mikrofonu): Can you say it high? Can you say it low? (wysoko / nisko)
N. (do mikrofonu): Hello, hello! There you go!

Następnie prowadzący robi „rundkę” z mikrofonem dookoła koła, prosząc poszczególne dzieci, by się z nim witały i podawały swoje imię.

TIP: Jeżeli grupa jest naprawdę duża, wypróbuj aktywność alternatywną do witania się z każdym z osobna. Możesz wcześniej zdobyć imiona wszystkich dzieci, prosząc o ich podanie wychowawcę. Zapisz je na etykietach samoprzylepnych, a podczas zajęć (po przywitaniu się całej grupy z pacynką/z wykorzystaniem mikrofonu) jedynie odczytuj i wręczaj/przyklejaj etykiety odpowiednim dzieciom, które się zgłoszą po wyczytaniu ich imion. Przy okazji witaj każdego ucznia słowem „Hello!” Na koniec przywitaj wszystkich: „Hello, everyone!”. Oczywiście ten sam pomysł możesz wykorzystać też w mniejszej grupie, jednak jeżeli tylko masz możliwość, staraj się od samego początku angażować uczniów w bycie aktywnymi i zachęcaj ich do używania języka.

Część zasadnicza zajęć

1. Hello, robot! [5 min.] – Nauczyciel ponownie pokazuje przygotowaną przez siebie torbę, dając dzieciom znać, że coś jeszcze znajduje się w środku. Pyta, czy mają pomysł co to może być („What can it be?”). Następnie naśladuje ruchy robota, by nakierować uczniów na właściwą odpowiedź. Gdy już dzieciom uda się odgadnąć, wyciąga robota i mówi „Yes! Robot! Ro-bot. Can you say hello like a robot?” – po tych słowach wykonuje ruch machania rękami w geście przywitania, jednocześnie wypowiadając słowa ”Hello, everyone!” w sposób charakterystyczny dla robota – wykonywane ruchy są „kanciaste”, a słowa dzielone na sylaby. Następnie nauczyciel zachęca dzieci, by wstały i zaprasza je do prostej zabawy ruchowej w naśladowanie robotów: poruszamy nogami, rękami, głową itd. wykonując „kanciaste ruchy”. Nauczyciel podchodzi do wybranych dzieci i wita się z nimi, jak robot („Hel-lo, Ma-ciek” itp.).

TIP: Jeżeli takie zajęcia prowadzisz w starszej grupie (4-5+) warto zachęcić uczniów do tego samego – mogą podchodzić do siebie i witać się ze sobą nawzajem.

2. Hello, balloons! [5 min.] – Nauczyciel ponownie sięga po swoją torbę i jeszcze zanim wyciągnie z niej kolejne gadżety (balony, nienadmuchane), stara się nieco zaintrygować uczniów – zagląda do środka, po czym mówi np. „WOW! There’s more in my bag. 1, 2, 3, what can it be?”. Po tych słowach wkłada rękę do środka, ale nie od razu wyjmuje balony, robi to bardzo powoli, żeby zbudować lekkie napięcie. Ostatecznie prezentuje uczniom balony i pyta co to takiego. „Yes! Balloons! Balloons. What COLOUR is this one? (W tym momencie prezentuje pierwszy z balonów.) Yes! Red. Look at the red balloon. (Prowadzący nadmuchuje balon.) Look! The RED balloon is big! BIG.” To samo powtarza z drugim balonem, niebieskim, z tym że ten balon ma być mniejszy. („The BLUE balloon is small. Hello BIG RED balloon! Hello BLUE SAMALL balloon!” – zachęca dzieci do przywitania się z jednym i drugim. Następnie włącza piosenkę „Children’s song: The Balloon Song”.

TIP: Możesz wykorzystać jedynie pierwszą zwrotkę piosenki, zwłaszcza jeżeli zaplanujesz jej wykorzystanie w młodszych grupach. Cała trwa dość długo. Możesz przyciąć dowolny utwór audio np. na stronie www.123apps.com.

3. Hello, everyone! [5 min.] – Nauczyciel wyciąga mikrofon. Na pożegnanie proponuje uczniom podobną zabawę, jak w części powitalnej (wariant II*), tym razem utrwalając słowa, które pojawiły się podczas lekcji (robot, balloon, microphone*). Wykorzystuje do tego przygotowane gadżety, które prezentuje uczniom oraz rymowankę:

Hello, hello! Here we go! (pokazuje robota)
Can you say it fast? (Robot)
Can you say it slow? (Robot)
Can you say it high? (Robot)
Can you say it low? (Robot)
What’s this? Yes, balloon! Ok, here we go! Can you say it fast? (Balloon)
Can you say it slow? (Balloon)
Can you say it high? (Balloon)
Can you say it low? (Balloon)
What’s this? Yes, microphone! Ok, here we go! Can you say it fast? (Microphone)
Can you say it slow? (Microphone)
Can you say it high? (Microphone)
Can you say it low? (Microphone)

*Jeżeli pracujesz z pacynką, możecie także powtórzyć jej imię:
Hello, hello!
Here we go!
Who’s this?
(Y!)
Can you say it fast? (Y)
Can you say it slow? (Y)
Can you say it high? (Y)
Can you say it low? (Y)

Po powtórzeniu wszystkich słów z zajęć kończymy: Hello… and goodbye, everyone! It’s time to go.

Końcowa część zajęć

1. Wybrana piosenka na pożegnanie [2 min.] – Nauczyciel wskazuje na radio/głośnik i mówi „Let’s sing our goodbye song!”, po czym włącza wybrany utwór na pożegnanie.  

« Dodatkowa wskazówka: Podczas takiej pierwszej lekcji zapoznasz uczniów ze słowami podobnie brzmiącymi w języku polskim i angielskim, jednocześnie pokazując im, że nowy język wcale nie musi być trudny do opanowania, a przy okazji poznawania nowych słów można się świetnie bawić. Podczas kolejnych lekcji możesz nawiązywać do poznanych słów – zaprezentować kolory za pomocą balonów (wówczas przynieść ich więcej, w różnych kolorach) i utrwalić słowa „big” oraz „small” oraz wprowadzoną piosenkę, a także wykorzystać wizerunek robota do wprowadzenia nazw emocji. Darmowe materiały, które mogą się przydać, znajdziesz na moim blogu: https://www.fullofideas.pl/2018/01/how-are-you-robot-materiay-do-druku/

Udanych zajęć!

Marysia

error: Content is protected !!