PROPOZYCJE NA ROZGRZEWKĘ Copy

RYMOWANE POLECENIA

  • Strech up high and reach the sky! Spin around and touch the ground!
  • Stand on one leg and touch your nose. Now close your eyes and touch your toes!
  • Point to the ceiling, point to the floor, point to the window, point to the door!
  • Close your eyes and spin around. Sit down, stand up, touch the ground!

LITTLE ROO

Zabawa z rymowanką, dzięki której Twoi uczniowie poćwiczą samodzielne wydawanie prostych poleceń.

Przebieg zabawy: Dzieci siedzą w kole. Zaproś ochotnika/ochotniczkę do środka, powiedz, że zostaje „Little Roo”: You are Little Roo. Zachęć wybrane dziecko do wydania prostego polecenia, mówiąc: Tell us what to do!. Uczeń wybiera prostą komendę, np. Clap your hands/Rub your tummy. Zadaniem pozostałych dzieci będzie wykonanie polecenia. Powtórz zabawę z kolejnymi ochotnikami.

TIP: Wprowadzając zabawę, najlepiej obsadź siebie w roli Little Roo jako pierwszą/pierwszego. Stań na środku i powiedz: I am Little Roo. I will tell you what to do!. Gdy uczniowie wykonają Twoje polecenie, możesz zapytać: Who wants to be Little Roo now?. Podczas kolejnych rund zabawy, razem z pozostałymi uczniami zwracajcie się bezpośrednio do dziecka, które zostało Little Roo.

MAGIC WAND

Zabawa inspirowana piosenką „Magic Wand” z kanału Maple Leaf Learning, idealna do utrwalenia słownictwa związanego ze zwierzętami oraz czasowników ruchu.

Potrzebne pomoce: zabawkowa różdżka

Przebieg zabawy: Stań naprzeciw uczniów z różdżką w dłoni, a następnie wypowiedz proste zaklęcie: This is my magic wand, 1, 2, 3! You are … (wybrany przymiotnik + rzeczownik, np. nazwa zwierzęcia), … (czasownik ruchu) like me!

Moje propozycje:

This is my magic wand, 1, 2, 3! You’re a little frog, jump like me!

This is my magic wand, 1, 2, 3! You’re a noisy bird, fly like me!

This is my magic wand, 1, 2, 3! You’re a giant dinosaur, stomp like me!

TIP: Kiedy dzieci dobrze opanują zasady tej zabawy, Twoją rolę może przejąć któryś z uczniów.

error: Content is protected !!