Przywitaj jesień Copy

Przywitaj jesień!

Autumn, Autumn, how are you?

I’m so happy to see you!

I like leaves on the ground,

Acorns, chestnuts on the ground,

Pumpkin soup and pumpkin pie,

Even clouds in the sky!

Autumn, Autumn, I like you!

I’m so happy to see you!

Jak wprowadzić rymowankę?

  • Przedstaw dzieciom Panią Jesień! Możesz wykorzystać własny obrazek, lub skorzystać z przygotowanej przeze mnie karty obrazkowej – zestaw materiałów z porami roku znajdziesz w moim sklepie, o tu: LINK.
  • Pozwól dzieciom się z nią przywitać – uczniowie mogą podawać sobie kartę w kole i witać się z Panią Jesienią słowami “Hello, Autumn!”. Następnie naucz dzieci pierwszej części rymowanki: Hello, Autumn! How are you? I’m so happy to see you!
  • Prezentuj za pomocą kart obrazkowych poszczególne słowa (leaves, acorns, chestnuts, pumpkin soup, pumpkin pie), które pojawiają się w tekście i wprowadzaj kolejne wersy.

Pobierz karty obrazkowe: