Scenariusz pierwszych zajęć (Wprowadzamy słowa podobnie brzmiące w językach polskim i angielskim)