Teddy Bear Day

W tej zakładce znajdziesz wszystkie materiały z dostępnego w moim sklepie Teddy Bear Pack.

Jakie tematy omówisz z wykorzystaniem “Teddy Bear Pack”?

COLOURS

  • Wprowadzenie/ powtórka kolorów z wykorzystaniem kart z kolorowymi misiami: RED, BLUE, YELLOW, GREEN, BROWN, ORANGE, PURPLE, PINK
  • Karty możecie połączyć z kolorowymi podpisami i/ lub kółeczkami dołączonymi do zestawu
  • Dodatkowo możesz wykorzystać kartę pracy „Colour the teddy”.

EMOTIONS

  • Wprowadzenie/ powtórka emocji z wykorzystaniem kart z misiami w różnych nastrojach: HAPPY, SAD, ANGRY, SLEEPY, SCARED
  • Emocje możesz połączyć od razu z kolorami, wykorzystując karty z kolorowymi misiami w różnych nastrojach
  • Dzieci mogą łączyć małe karty – kółeczka z dużymi odnajdując na nich misie z taki samymi minami (duże i małe karty znajdziesz w zestawie)
  • Dzieci mogą też samodzielnie decydować o tym, jakie emocje łączymy z którymi kolorami – w zestawie znajdziesz kolorowe misie bez twarzy – można dorysować im buzie za pomocą markera suchościeralnego, oczy, nos i buzię zrobić z plasteliny lub odrysować minki na folii, którą dzieci będą przykładać do wybranych misiów.
  • Dodatkowo możesz wykorzystać kartę pracy „How is the teddy? Draw and colour”.

BODY PARTS

  • Układanie misia z rozsypanych części – dzięki tej aktywności dzieci powtórzą nazwy części ciała: HEAD (+eyes, nose), EAR(S), ARM(S), LEG(S), TUMMY
  • Starszym przedszkolakom (lub dzieciom z klas 1-3) możesz zaproponować też wykonanie zadania z dołączonej do zestawu karty pracy „Label the teddy’s body parts”

POBIERZ MATERIAŁY: