WPROWADZANIE SŁOWNICTWA – pomysły pomagające przyciągnąć i utrzymać uwagę

*Tak na dobrą sprawę z pomocą papierowej kuli możesz zarówno wprowadzić, jak i utrwalić słownictwo! 🙂

JAK SIĘ DALEJ BAWIĆ?

Poproś swoich uczniów o rozwijanie kolejnych warstw i:

  • prezentowanie tego, co się na nich znajduje pozostałym uczniom – Ty nazywasz, a dzieci zachęcasz do powtarzania (nowe słownictwo);
  • nazywanie tego, co na nich widzą (powtórka).

Karty, z których stworzysz kulę możesz wykorzystać na zajęciach kilkakrotnie, a ponowne zawijanie ich jedna w drugą (= tworzenie kuli) to dobra aktywność na podsumowanie słownictwa z danej lekcji!Karty “Animal Emotions” pobierzesz z zakładki “Emocje”.