WSTĘP

W tej zakładce znajdziesz:

  • ZABAWY Z FLASHCARDS,
  • ZABAWY NA ROZRUCH,
  • ZABAWY WYCISZAJĄCE itp.

Jednak zanim do tego przejdziemy, koniecznie przeczytaj kilka słów wstępu – mam nadzieję, że dzięki temu zabawy na swoje zajęcia będziesz wybierać bardziej świadomie!

Jak odpowiednio dobrać zabawę?

Przed wprowadzeniem zabawy, pamiętaj o ustaleniu konkretnych celów lekcji i przeanalizowaniu planowanych aktywności pod tym kątem.

Pytania, które warto sobie zadać:

  • Czy moi uczniowie znają już zasady zabawy, którą wybrałem(-am)?
  • Czy wprowadzam coś zupełnie nowego?
  • Czy podczas zabawy moi uczniowie będą:

ćwiczyć umiejętność rozumienia ze słuchu (nauczyciel/ka wypowiada słowa/ wyrażenia, uczniowie reagują na nie w odpowiedni sposób, tym samym pokazując, że je rozumieją)?

ćwiczyć wymowę wybranych słów (nauczyciel(ka) kieruje zabawą w taki sposób, by uczniowie w wybranym momencie mieli szansę powtórzyć za prowadzącym(-cą) dane słowo, po to by w trakcie zabawy zapoznać się z jego wymową)?

utrwalać poznane wyrażenia (nauczyciel/ka stara się stworzyć taką sytuację, która będzie sprzyjała wielokrotnemu powtarzaniu wybranych wyrażeń, by zapadły uczniom w pamięć)?

ćwiczyć samodzielne formułowanie słów/wyrażeń, które zostały wcześniej wprowadzone i przećwiczone (w wybranym momencie zabawy nauczyciel/ka oddaje głos uczniowi, który ma za zadanie sam nazwać wybrany obrazek/odczytać słowo/udzielić odpowiedzi na pytanie itp.)?

  • Czy planowana zabawa nie zajmie mi za dużo czasu i czy ten czas będzie adekwatny do celów, które sobie postawiłem(-am)?

lub

  • Czy będę mieć wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie zabawy w takiej, a nie innej formie, tak, żeby była ona efektywna?

Warto zwrócić szczególną uwagę na kwestie zawarte w tych pytaniach, gdy planujemy wprowadzić uczniom coś zupełnie nowego. Zasady każdej zabawy należy dobrze wytłumaczyć, a na to także potrzeba czasu. Dlatego czasem lepiej odnieść się do tego, co jest dobrze znane i opanowane, czemu ewentualnie damy „nowe życie” (tj. nieco zmodyfikujemy tak, by jak najlepiej służyło naszym celom), niż wprowadzać zupełnie nową aktywność.

A teraz obejrzyj webinar: