Zwierzęta [In the meadow] Copy

Rymowanka na początek:

Możesz wykorzystywać ją potem przy innych zabawach.

Do wprowadzania słownictwa możesz przygotować też taką pomoc dydaktyczną:

Gotowe materiały do druku znajdziesz na Planecie PREMIUM.

W CO SIĘ BAWIĆ NA ZAJĘCIACH O ŁĄCE?

Butterly, butterfly, can we say Hi?

Do przygotowania: opaska z motylem na głowę, zestaw kart obrazkowych – po jednej dla każdego ucznia.

Przebieg zabawy: Rozdaj każdemu z uczniów po jednej karcie (obrazki na nich mogą się opwtarzać). Włóż na głowę opaskę z motylem i ustaw się w miejscu nieco oddalonym od dzieci. Zachęć uczniów do wypowiadania prostej rymowanki:

Butterfly, Butterfly, can we say hi?

Udzielaj odpowiedzi, formułując proste zdania według wzoru, np: Only if you can buzz!/ Only if you can jump! itp. Podbiegają do Ciebie tylko dzieci, które otrzymały karty z pasującymi do opisu zwierzętami (owadami).

Bug Hunt

Do przygotowania: karty obrazkowe z owadami lub PUZZLE przedstawiające fragmenty obrazków z owadami.

Przebieg zabawy: Rozłóż przygotowane materiały po całej sali. Zaproś dzieci do wspólnej zabawy w poszukiwanie “robaczków”!

TIP: Jeżeli wybierasz opcję z kartami obrazkowymi, dobrze by było ich więcej. Obrazki na kartach zawsze mogą się powtarzać, ale wówczas może być mniej ekscytująco. Fajną opcją, w momencie, w którym nie chcesz “przesadzić” z liczbą słów, może być wykorzystanie PUZZLI.

Chodźcie po sali w rytm sparafrazowanej wersji “We’re going on a bear hunt”:

We’re going on a bug hunt,

We’re going to have a lot of fun,

We’re excited! Aren’t we? [Yes, we are!]

A następnie sprawdźcie, jakie owady udało Wam się upolować.

Sprawdź bezpłatne materiały i pomysły z mojego bloga:

Karty pracy:

error: Content is protected !!